CERTYFIKATY


Polityka Jakości i środowiska

SCG jest przedsiębiorstwem zajmującym się spedycją i transportem.Dostarczamy naszym klientom usługi bezpieczne,

legalne i wysokiej jakości,zgodnie z ich wymaganiami i oczekiwaniami z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zobowiążemy się przestrzegać mających zastosowanie wymagań prawnych oraz do zapobiegania zanieczyszczaniom w

zakresie środowiska.Temu celowi służy Zintegrowany System Zarządzania.

Nasi pracownicy identyfikują się z przedsiębiorstwem,są kompetentni i świadomi realizacji przyjętych zobowiązań.

Skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania jest ciągle doskonalona, by nasi klienci byli zawsze usatysfakcjonowani.