ADR 1 i 7


 

SCG oferuje transport materiałów niebezpiecznych ADR w całej Europie. Mamy uprawnienia do transportu wszystkich 9 klas materiałów niebezpiecznych, włączając klasa 1 materiały wybuchowe + Klasa 7 materiały radioaktywne.

 

Oferujemy pojazdy w pełni wyposażone do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Nasza firma zapewnia, że wszyscy kierowcy są w pełni przeszkoleni i posiadają uprawnienia do wykonywania transportu materiałów niebezpiecznych oraz że wszystkie pojazdy posiadają wyposażenie ADR wraz z ważnymi przeglądami.

Dostępne auta do przewozu ADR:

-Auta dostawcze o ładowności 1000kg, wymiary 420*200*200

Czas reakcji:

-możliwość załadunku w ciągu 4 godz. w każdym miejscu w Europie od otrzymania zapytania ofertowego.

 

W przypadku transportu ADR klasy 1 i 7 potrzebujemy 3 godzin, żeby przygotować ofertę.

Wszelkie zapytania odnośnie transportu ADR prosimy kierować na email dledzion@scg-transport.com